Основні завдання, функції, обов’язки та права відділу

1. Для досягнення мети Відділ вирішує наступні завдання:

1.1. Реалізує пріоритети державної політики та повноваження органів місцевого самоврядування у сферах освіти, фізичної культури, молоді та спорту.
1.2. Створює рівні та доступні умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечує соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, сприяє в наданні населенню якісних послуг в сфері фізичної культури і спорту.
1.3. Здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів та установ освіти та закладів фізкультурно-спортивної спрямованості.
1.4. Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового способу життя та співпрацю з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового способу життя та створенні передумов для заняття фізкультурою і спортом мешканців громади.
1.5. Забезпечує розвиток культури, мистецтва і туризму, збереження та популяризації національного і культурного надбання, створення конкурентоспроможного мистецького середовища задля розвитку культурного та туристичного простору.
1.6. Забезпечує розвиток мережі комунальних закладів, які забезпечують умови для заняття фізичною культурою та спортом та координує їх діяльність.
1.7. Готує проєкти рішень Обертинської селищної ради, виконавчого комітету та розпоряджень селищного голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу.
1.8. Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Відділу за встановленим графіком.
1.9. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на веб-сайті Обертинської селищної ради.
1.10. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.

Начальник відділу

Возняк Ольга Василівна Тел.+380986707137

Головний спеціаліст

Григорук Галина Василівна Тел.+380677308854

Головний бухгалтер

Федорак Марина Петрівна Тел.+380978452482

Спеціаліст

Крилюк Оксана Володимирівна Тел.+380660846559

Новини відділу

РЕКОМЕНДАЦІЇ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЩОДО ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Зкалади освіти

Графік роботи

8:00-17:15 – понеділок

8:00-17:15 – вівторок

8:00-17:15 – середа

8:00- 17:15 – четвер

8:00-16:00 – п’ятниця

Обідня перерва 12:00-13:00

Вихідні дні – субота, неділя

Контакти